Επικοινωνία

Παγανή Μυτιλήνης, 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο:
2251084400

Παπάδος Γέρας, 81106, Γέρα Λέσβου
Τηλέφωνο:
2251084580

Επείγοντα:
+30 6979226750

E-mail: info@kas.com.gr