,

Ανταλλακτική λάμα SAMURAI S-211-LHG


Ανταλλακτική λάμα SAMURAI 211mm για το σταθερό χειροπρίονο SAMURAI JS-210-LHG.

14.00