Διπλής Ενέργειας

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 120ltΧ1,5 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  750,00 510,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 120 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός 1X1,5 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 120ltΧ2 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  775,00 550,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 120 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός 1X2 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 160ltΧ2 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  870,00 575,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 160 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός1X 2 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 160ltΧ2,5 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  893,00 620,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 160 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός1X 2,5 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 160ltΧ3 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  968,00 695,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 160 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός 2X1.5 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 200ltΧ2,5 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  920,00 680,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 160 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός1X 2,5 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 200ltΧ3 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  1.020,00 720,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 200ltΧ4 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  1.155,00 790,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 200 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός 2*2 ΤΜ

 • Προσφορά!

  SOLKAS Ηλιακός θερμοσίφωνας 90ltΧ1,5 Double Duro Glass με επιλεκτικό συλλέκτη Τιτανίου

  699,00 490,00

  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής υάλωσης (Double Duro Glass) με ανοξείδωτο (inox) εξωτερικό περίβλημα boiler και επιλεκτικούς συλλέκτες αλουμινίου υψηλής απορροφητικότητας.

  Διπλής Ενέργειας:Λειτουργούν με παράλληλη αξιοποίηση είτε της ηλιακής ενέργειας είτε του ηλεκτρικού ρεύματος (σε περιόδους με μειωμένη ηλιοφάνεια), μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης.

  Ηλιακός SOLKAS διπλής ενέργειας 80 LT
  Συλλέκτης επιλεκτικός1X 1,5 ΤΜ