,

Ανταλλακτική λάμα SAMURAI GC-241-LH


Ανταλλακτική λάμα SAMURAI 241mm για το σταθερό χειροπρίονο SAMURAI GC-240-LH.

26.30