,

Ανταλλακτική λάμα SAMURAI S-241-LHG


Ανταλλακτική λάμα SAMURAI 241mm για το σταθερό χειροπρίονο SAMURAI  JS-240-LHG.

17.00