,

Ανταλλακτική λαβή SAMURAI 1003-027


Ανταλλακτική λαβή SAMURAI για το σταθερό χειροπρίονο SAMURAI.

65.00