Ηλεκτρονικός Αυτόματος Διακόπτης CACHENG SK – X – 15

Availability:

Εξαντλημένο


Συσκευή για τον αυτόματο έλεγχο ηλεκτρικών αντλιών η οποία αντικαθιστά το κλασικό σύστημα με πιεστικό δοχείο μεμβράνης. Ξεκινά και σταματά την αντλία ανάλογα με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της κατανάλωσης. Διατηρεί την πίεση σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής. Σταματά την αντλία σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη νερού, προστατεύοντας την αντλία. Εκμηδενίζει τα προβλήματα από συχνές εκκινήσεις-στάσεις της αντλίας.

43.00

Εξαντλημένο

  • Μονοφασική τάση 230V~ +/- 10% 50-60Hz, προστασία IP65.
  • Μέγιστη ισχύς αντλίας 1,5kw (2HP).
  • Μέγιστο επαγωγικό ρεύμα 8Α.
  • Ανώτατη πίεση 10bar.
  • Ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 65 oC.
  • Στόμια 1” αρσενικό.

Εγκατάσταση

Η πίεση επανεκκίνησης της αντλίας είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο 1,5bar. Η πίεση που παράγεται από την αντλία πρέπει να είναι τουλάχιστον 3bar και το ανώτερο 10bar. Σε περίπτωση που η πίεση της αντλίας δεν είναι μεταξύ των τιμών αυτών, θα παρουσιαστεί εμπλοκή. Το ύψος της στήλης νερού μεταξύ της συσκευής και της πιο ψηλής εξόδου χρήσης, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 μέτρα.
Σε περίπτωση που το ύψος της στήλης νερού ξεπερνά τα 15 μέτρα, η αντλία μπαίνει σε λειτουργία, αλλά δεν επαναλειτουργεί. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει η συσκευή να τοποθετηθεί πιο ψηλά. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί απ’ ευθείας στην αντλία ή μεταξύ της αντλίας και της πρώτης εξόδου νερού. Αν η πίεση εισόδου της συσκευής ξεπερνά τα 10bar, συνδέστε έναν μειωτή πίεσης μεταξύ της αντλίας και της συσκευής. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση της συσκευής με τα βέλη διεύθυνσης ροής στραμμένα προς τα επάνω. Συνιστάται η σύνεσης της εξόδου της συσκευής με την εγκατάσταση με έναν εύκαμπτο σωλήνα. Συνίσταται επίσης η τοποθέτηση μιας σφαιρικής βάνας και ενός μανομέτρου στην έξοδο της συσκευής για το έλεγχο της λειτουργίας της συσκευής και της αντλίας.
Κλείνοντας την βάνα, ελέγχεται με το μανόμετρο η ακριβής πίεση λειτουργίας της αντλίας.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Οι μονοφασικές αντλίες (230V) με ισχύ έως 1,5kw (2HP) μπορούν να συνδεθούν απευθείας στη συσκευή. Μεγαλύτερες μονοφασικές αντλίες και όλες οι τριφασικές (400V) πρέπει να συνδέονται στη συσκευή μέσω ρελέ.