,

Καρυδάκια Σετ 48 τμχ 1/4″ Benman


1 τμχ Καστάνια1/4″ 72 δόντια
1 τμχ κατσαβίδι για καρυδάκια 1/4″
1 τμχ Μανέλλα 1/4″
2 τμχ Προεκτάσεις 1/4″: 50, 100 mm
13 τμχ Καρυδάκια 1/4″: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 τμχ Πολύσπαστο 1/4″
20 τμχ Μύτες: AΛΛΕΝ 3, 4, 5, 6, 7 mm
P H:

45.00