-24%
,

ΚΥΚΛΟΦΟΡHΤΗΣ WILO RS25/7-3


Κυκλοφορητής Wilo  RS25/7 -3                                                                                Ρακόρ 11/4

110.00 145.00

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση. Προεπιλέξιμες βαθμίδες στροφών για προσαρμογή της απόδοσης

Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, συστήματα ψυχρού νερού και κλιματισμού

Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ενδείκνυται για κάθε τρόπο τοποθέτησης με οριζόντιο άξονα. Κουτί ακροδεκτών σε θέση 3-6-9-12 του ρολογιού
Τρείς προεπιλέξιμες βαθμίδες στροφών για προσαρμογή του φορτίου

Τεχνικά βασικά χαρακτηριστικά

Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας -10 °C έως +110 °C
Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
Βαθμός προστασίας IP 44
Σύνδεση με ρακόρ Rp ½, Rp 1 ή Rp
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

Εξοπλισμός
Τρόποι λειτουργίας

Διαβαθμισμένη λειτουργία στροφών

Χειροκίνητες λειτουργίες

Ρύθμιση των βαθμίδων στροφών (3 βαθμίδες στροφών)

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας:Συνθετικό υλικό
Πτερωτή: Συνθετικό υλικό
Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας
Έδρανα: Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο

Περιεχόμενο συσκευασίας

Αντλία
Παρεμβύσματα-Ρακόρ